હા, તું મળી…

જે સ્વરૂપે, જે સમયે અને જે ભાવનાઓ સાથે તને ઝંખી હતી ,

તું અદ્દલ એ જ સ્વરૂપે …

સમયની એ ચોક્કસ ઘડીએ …

ધાર્યા કરતા પણ વધુ ભાવુક થઈને મળી..

પણ વાસ્તવમાં નહીં, સ્વપ્નમાં !

મેં ધાર્યું કે તારી જ કોઈ અદમ્ય ઈચ્છાએ મારી ઈચ્છા સાથે

મુલાકાત કરી, અને તું સ્વપ્નમાં મળી…

ખરેખર એવું થયું? કે એ મારી ભ્રમણા છે?

સ્વપ્નોની વાસ્તવિકતા એ છે કે એ મનના જ વિચારો છે …

એની સાથે હું તારા મનની સંડોવણી હોવાનું ધારવાની ચેષ્ઠા કેવી રીતે કરી શકું ?

કે કરી શકું ? મારા આનંદ ખાતર તો એવું થાય ને?

મારા આનંદ ખાતર મારાથી સપના તો જોવાય જ ને ?

2 comments

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s