મેરી કહાની – ગીતોં કી ઝુબાની !

          આ બ્લોગની એક કેટેગરી “મેરી કહાની ગીતો કી ઝુબાની” ની પોસ્ટ્સ નું આ લીસ્ટ છે , “લેખના પ્રકારો” ની યાદીમાં આ પ્રકાર પર ક્લિક કરવાથી પણ આ સીરીઝ ના લેખ વાંચી શકાશે , પણ એમાં જે પોસ્ટ તાજી લખાઈ હશે તે પહેલા દેખાડશે , અને એ જ ઓર્ડર માં સૌથી જૂની લખાયેલી પોસ્ટ છેલ્લે દેખાડશે. અહી આપની સરળતા માટે દરેક પોસ્ટસ ની યાદી છે જેમાં જે તે ગીતના નામ પર ક્લિક કરવાથી એ પોસ્ટ વાંચી શકાશે , ઉપરાંત અહી ગીતો ને તેમના રીલીઝ થયાના વર્ષ મુજબ ના ક્રમમાં ગોઠવ્યા છે. એટલે સૌથી જૂની ફિલ્મનું ગીત ક્રમમાં સૌથી પહેલું આવશે , અને સૌથી નવી ફિલ્મનું ગીત – ક્રમમાં સૌથી છેલ્લે. અને એટલે જ જે નવા ગીતો ની પોસ્ટ્સ લખાશે , એ પણ આ યાદી માં જે તે વર્ષ અનુસાર જ ગોઠવાશે , માટે આ યાદી પરથી નવા ઉમેરાયેલા ગીતો વિષે જાણવું અઘરું રહેશે , એ માટે “લેખના પ્રકારો” માં “મેરી કહાની – ગીતોં કી ઝુબાની” પર ક્લિક કરતા જ સૌથી નવી પોસ્ટ સૌથી પહેલા દેખાડશે.

                                ગીત                                               ફિલ્મનું નામ                                                           વર્ષ

 1. સુન બેરી બલમ સચ બોલ                                બાંવરે નૈન                                                                ૧૯૫૦
 2. કિસ્મત કી હવા કભી નરમ                                અલબેલા                                                                  ૧૯૫૧
 3.  રમૈયા વત્સા વૈયા                                           શ્રી ૪૨૦                                                                   ૧૯૫૫
 4. કોરા કાગઝ થા યે મન મેરા                              આરાધના                                                                  ૧૯૬૯
 5. જો તુમકો હો પસંદ                                           સફર                                                                          ૧૯૭૦
 6. મેરી ભીગી ભીગી સી                                        અનામિકા                                                                  ૧૯૭૩
 7.  જબ દર્દ નહિ થા                                             અનુરોધ                                                                   ૧૯૭૭
 8.  પાપા કહેતે હૈ                                                 કયામત સે કયામત તક                                              ૧૯૮૮
 9. મેરી આવારગી ને                                             આવારગી                                                                 ૧૯૯૦
 10. જબ જબ પ્યાર પે પહેરા હુઆ હૈ                      સડક                                                                           ૧૯૯૧
 11. તેરે દર પર સનમ ચલે આયે                         ફિર તેરી કહાની યાદ આયી                                          ૧૯૯૩
 12. રેઇન ઈઝ ફોલીંગ છમા છમ છમ                        ગુનેહગાર                                                                 ૧૯૯૫
 13. i am a bachelor                                            હિમાલય પુત્ર                                                            ૧૯૯૭
 14. જિસ દેશ મેં ગંગા રહેતા હૈ                                 જિસ દેશ મેં ગંગા રહેતા હૈ                                          ૨૦૦૦
 15.  oh my darling i love you                            મુજસે દોસ્તી કરોગે                                                    ૨૦૦૨
 16.  એક લડકી કી તુમ્હે                                          મેરે યાર કી શાદી હૈ                                                   ૨૦૦૨
 17.  અરે…માઈરી                                                  મકડી                                                                       ૨૦૦૨
 18. થોડા સા પ્યાર હુઆ હૈ                                      મૈને દિલ તુજકો દિયા                                                 ૨૦૦૨
 19. નઝર નઝર મેં                                                 હથિયાર : ફેસ ટૂ ફેસ વિથ રીયાલીટી                           ૨૦૦૨
 20. ઈશ્ક ફિતરત હૈ મેરી                                        જાનશીન                                                                   ૨૦૦૩
 21. કૈસે કૈસે                                                          પ્લાન                                                                       ૨૦૦૪
 22. ખુદા હાફીસ                                                      યુવા                                                                       ૨૦૦૪
 23. ખુદ કો માર ડાલા                                            ડી                                                                            ૨૦૦૫
 24. દસ બહાને                                                     દસ                                                                           ૨૦૦૫
 25. સમજો હો હી ગયા                                           લગે રહો મુન્નાભાઈ                                                     ૨૦૦૬
 26. ફિરતા રહું દરબદર                                        ધી કિલર                                                                   ૨૦૦૬
 27. મમ્મા                                                             દસવિદાનિયા                                                            ૨૦૦૮
 28. હાલ – એ – દિલ                                              હાલ – એ – દિલ                                                        ૨૦૦૮
 29. કભી ખુદ પે હંસા મેં ઔર કભી ખુદ પે રોયા      રોક ઓન                                                                  ૨૦૦૮
 30. કમીને                                                            કમીને : ધી સ્કાઉન્ડરલ્સ                                             ૨૦૦૯
 31. દિલ તો બચ્ચા હૈ જી                                        ઈશ્કિયા                                                                    ૨૦૧૦
 32. અભી કુછ દિનો સે                                           દિલ તો બચ્ચા હૈ જી                                                   ૨૦૧૧
 33. દિલ .. સંભલ જા ઝરા                                      મર્ડર ૨                                                                     ૨૦૧૧
 34.  તુમ હી હો                                                      આશીકી ૨                                                                 ૨૦૧૩
 35.  ચલો સનમ અજનબી બન જાયેં                       જોલી એલ.એલ.બી.                                                    ૨૦૧૩
 36.  તેરી ઝુકી નઝર                                              મર્ડર ૩                                                                     ૨૦૧૩
 37. તેરા રસ્તા મેં છોડું ના                                       ચેન્નઈ એક્સપ્રેસ                                                         ૨૦૧૩
 38. જીને લગા હૂં                                                    રમૈયા વત્સા વૈયા                                                      ૨૦૧૩
 39. ઐસે ના દેખો                                                   રાંજના                                                                      ૨૦૧૩
 40. દારુ બંધ કલ સે                                              સિંઘ સાબ ધી ગ્રેટ                                                        ૨૦૧૩
 41. મેં ઢુંઢને જો ઝમાને મેં                                        હાર્ટલેસ                                                                   ૨૦૧૪
 42. દર્દ દીલો કે કમ હો જાતે                                 ધી એક્સપોઝ                                                            ૨૦૧૪

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s