પાવાપુરી

અમે ગયા ફરવા- ભેરુતારક , પાવાપુરી અને માઉન્ટ આબુ

પહેલી વાર અમે ત્રણેવ એટલે કે હું, મમ્મી અને કોમલ(માય વાઈફ) સાથે બહારગામ ફરવા ગયા. ભેરુતારક , પાવાપુરી અને માઉન્ટ આબુ. ભેરુતારક અને પાવાપુરી બંને જૈન તીર્થ સ્થળો. ભેરુતારકમાં રહેવાની તથા ભોજનની સગવડતા ઉત્તમ. મંદિર પણ ખુબ સુંદર અને આજુ બાજુનું પ્રાકૃતિક વાતાવરણ તો એટલું રમણીય કે ના પૂછો વાત ! આબુ થી ૫૦-૬૦ કી.મી. ના અંતરે આ બેવ તીર્થસ્થળો આવેલા છે, પાવાપુરી ખુબ વિશાળ જગ્યામાં બનેલું ખુબ જ ભવ્ય તીર્થસ્થળ છે. ચારેક દિવસ હર્યા,ફર્યા અને મોજુ કરી! આ પ્રવાસના કેટલાક ફોટા –

ભેરુતારકમાં રહેવાની સુંદર વ્યવસ્થા

ભેરુતારકમાં રહેવાની સુંદર વ્યવસ્થા

ભેરુતારક તીર્થસ્થળ ની બહાર આવેલી તળેટી પાસે ના એક મંદિરના ઓટલે હું , મમ્મી અને કોમલ

ભેરુતારક તીર્થસ્થળ ની બહાર આવેલી તળેટી પાસે ના એક મંદિરના ઓટલે હું , મમ્મી અને કોમલ

ભેરુતારક મંદિરમાં દર્શન કરીને  પરત થઇ રહેલા મમ્મી

ભેરુતારક મંદિરમાં દર્શન કરીને પરત થઇ રહેલા મમ્મી

જો પેલ્લી દેખાય જીવનની છેલ્લી ક્ષણ . ત્યાં સુધી સાથે ચાલવું છે ને ? કે પછી કંટાળી ગઈ છું મારા થી?

જો પેલ્લો દેખાય લાંબો રસ્તો ! ત્યાં સુધી સાથે ચાલવું છે ને ? કે પછી કંટાળી ગઈ છું મારા થી? (સ્થળ – આબુ)

ફરીને આવ્યા પછી તરત બીજા જ દિવસે કાંકરિયા જઈ આવ્યા. મમ્મી તો આ પૂર્વે છેક મારા જનમ પહેલા કાંકરિયા ગયેલા ! અમે કાંકરિયા ઝૂ માં ફર્યા, ટ્રૈન માં બેઠા અને ત્યાં જ ડીનર પતાવીને ઘર ભેગા થયા

કાંકરિયાની ટ્રેઈનમાં મમ્મી અને કોમલ , અને આકાશમાં ઝુંડમાં ઊડી રહેલા પક્ષીઓનું સુંદર દ્રશ્ય

કાંકરિયાની ટ્રેઈનમાં મમ્મી અને કોમલ , અને આકાશમાં ઝુંડમાં ઊડી રહેલા પક્ષીઓનું સુંદર દ્રશ્ય

કાંકરિયા ઝૂમાં રીંછ

કાંકરિયા ઝૂમાં રીંછ