રૂદન

એક માણસને રડવું હતું

છાતીમાં સહેવાય નહીં એટલું દુઃખ હતું

પણ આંખોને આંસુ સાથે વેર હતો

એણે જુના ફોટાઓ માં ગુમાવેલી વ્યક્તિઓ જોઈ

યાદોમાં ખોવાઈ જોયું

પોતાના હૃદયમાં ડોકાઈ જોયું

વાસ્તવ ફિલ્મનો અંત જોયો.. લગભગ ત્રણ વાર..

એ દ્રશ્યમાં તો એ હંમેશા રડ્યો છે..

છતાં આ વખતે તો ગળે ડૂમો પણ ન આવ્યો..

એ વર્ષમાં મેક્સીમમ ચાર વખત રડે છે,

એ પણ મોસ્ટલી કોઈ ફિલ્મ જોતી વખતે..

એની રીયલ લાઈફમાં ઈનફ ટ્રેજેડીઝ છે.. છતાં !

એણે દીવાલ પર માથું પછાડી જોયું,

એણે તકીયાથી મોઢું દબાવી જોયું

એના માથા પર ફરતા સીલીંગ ફેનને એ તાકી રહ્યો..

એણે રડવાનો વિચાર પડતો મુક્યો.. અને સુવાનો વિચાર કર્યો

એ સુઈ ગયો.. રુદન કરતા કરતા..

રુદન.. જે ગળે ડૂમો સુદ્ધા ન લાવ્યું.. પણ છાતીના ધબકારા થંભાવી ગયું

 

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s