Month: માર્ચ 2014

તું !

આ શરાબ જેવી જ પારદર્શક છે તું

અસલી ચહેરા સાથે દેખાઈ છે તું

 

વફાની વ્યાખ્યા બડી સિફત થી આપી

બેવફા શબ્દ પર યાદ આવી છે તું

 

એજ જૂની તસ્વીરો એજ જુના મકાનો

એજ જૂની યાદોમાં ડોકાઈ છે તું

 

અનેક સ્વપ્નોમાં વારંવાર હરહંમેશ

મને ચુંબન દઈને આલિંગાઈ છે તું

 

જે ક્યારેય કોઈનો થયો નહોતો  “યુવરાજ”

એને પોતાનો કરી હરખાઈ છે તું