નશો મને નહિ પણ બોટલને ચડી જાય છે !

નશો મને નહિ પણ બોટલને ચડી જાય છે
મારા હાથમાંથી સરકીને એ નીચે પડી જાય છે

હું તો જાણે સમજ્યા કે નવરો અને નખ્ખોદિયો છું પણ
વ્યસ્ત લોકોને શી રીતે મને “નકામો” કહેવાનો સમય મળી જાય છે

ઇન્કમટેક્સ વિસ્તારમાં આવેલું ગાંધીજી નું પૂતળું ,
માથે વ્હાલથી હાથ ફેરવીને મને “દીકરો” કહી જાય છે

મંઝીલની વાત છોડો મને તો રસ્તાની પણ જાણ નથી ,
એટલું ઓછુ હોય ત્યાં તમારા જેવા પત્થરો મળી જાય છે

તકદીર , સમય અને સંજોગો નો મને સાથ નથી ,
તો શું થયું અગર તમારો પણ સાથ છૂટી જાય છે

પોતાની મસ્તીમાં મસ્ત અને અલગારી છે “યુવરાજ”,
એને લોકોની નહિ પણ લોકોને એની જરૂર પડી જાય છે.

Advertisements

8 comments

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s