એકલતા (TWO SHORT POEMS)

એક સુની હવેલીમાં
સંગીત ગુંજે છે,
સાલું પાગલ હૃદય…
કોઈ સાંભળતું નથી તોય
એકલું એકલું ગાય છે !

* * *

* * *
મારા ઘરનો દરવાજો બંધ છે,
કોઈ કહે છે કે અંદર કોઈ
રહેતું નથી ને
કોઈ કહે છે કે ત્યાં કોઈ
આવતું નથી.

* * *

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s