૧-૯-૨૦૧૨ મારુ આજનું ફેસબુક સટેટસ

૧-૯-૨૦૧૨

આજ થી દુધની કોથળીના ભાવમાં એક રુપીયાનો વધારો. જીવન જરુરીયાતની મુખય વસતૂઓના ભાવમાં વધારો થાય એટલે મને ધ્રાસકો પડે. સામાનય માણસ બીચારો આખી જીંદગી મોંઘવારી સાથે લડયા કરે તોય મયૅા પછી મારા પરીવારનું શું થશે તેની ચીંતામાં શાંતીથી મરી યે ના શકે. ખરેખરમાં, મોંઘવારીને ડાયન કાંય અમથી નથી કીધી.

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s